Tillbaka till aktuellt
15.12.2023 | Allmän kungörelse

Meddelande om kungörelse, de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) (pdf)