Takaisin ajankohtaisiin
15.12.2023 | Yleinen kuulutus

Ilmoitus kuulutuksesta, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi (pdf)