Takaisin ajankohtaisiin
19.2.2024 | Yleinen kuulutus

Uudenmaan ELY-keskus on 16.2.2024 antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta.

Espoon ja Kauniaisten kaupungeille sekä Väylävirastolle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista kiinteistöillä, joiden tunnukset ovat 235-5-501-1, 49-871-1-9, 235-402-1-289, 49-55-9908-5 (palstat 1 ja 2), 49-55-9908-15, 49-55-9901-0 (palstat 1 ja 3), 49-55-9906-4, 235-5-9906-400, 235-5-9901-0, 235-871-1-2 (palstat 1-3), 49-871-1-8, 235-5-9903-900, 235-5-9908-100, 235-5-9908-200, 235-5-9908-300, 49-40-355-4, 49-40-356-2, 49-40-356-3, 49-40-358-1, 49-40-9901-0 (palstat 3 ja 7), 49-40-9903-47 (palsta 2), 49-40-9906-24, 49-40-9906-36, 49-40-9906-42, 49-40-9908-2, 49-40-9908-5, 49-41-9901-0 (palsta 1), 49-435-1-5, 49-435-2-61, 49-435-13-0 (palsta 1), 49-454-1-97, 49-454-5-1, 49-454-15-0 (palstat 1 ja 2), 49-871-1-10, 49-895-2-39 (palsta 8) ja 49-871-1-11.

Puhdistettavat alueet sijaitsevat Espoossa ja Kauniaisissa rata-alueella ja sen ympäristössä. Asian diaarinumero on UUDELY/18191/2023.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 16.2.2024–25.3.2024 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset.

Linkki kuulutukseen

Kuulutus 16.2.–23.3.2024, Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Väylävirasto, kiinteistöt: 235-5-501-1, 49-871-1-9, 235-402-1-289, 49-55-9908-5 (palstat 1 ja 2), 49-55-9908-15, 49-55-9901-0 (palstat 1 ja 3), 49-55-9906-4, 235-5-9906-400, 235-5-9901-0, 235-871-1-2 (palstat 1-3), 49-871-1-8, 235-5-9903-900, 235-5-9908-100, 235-5-9908-200, 235-5-9908-300, 49-40-355-4, 49-40-356-2, 49-40-356-3, 49-40-358-1, 49-40-9901-0 (palstat 3 ja 7), 49-40-9903-47 (palsta 2), 49-40-9906-24, 49-40-9906-36, 49-40-9906-42, 49-40-9908-2, 49-40-9908-5, 49-41-9901-0 (palsta 1), 49-435-1-5, 49-435-2-61, 49-435-13-0 (palsta 1), 49-454-1-97, 49-454-5-1, 49-454-15-0 (palstat 1 ja 2), 49-871-1-10, 49-895-2-39 (palsta 8) ja 49-871-1-11. Puhdistettavat alueet sijaitsevat Espoossa ja Kauniaisissa rata-alueella ja sen ympäristössä

Linkki päätökseen

Päätös, Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Väylävirasto