Tillbaka till aktuellt
19.2.2024 | Allmän kungörelse

Med anledning av en inkommen anmälan har NTM-centralen i Nyland gett den 16.2.2024 i enlighet med 136 § i miljöskyddslagen, ett beslut om sanering av förorenad mark.

Beslutet till Esbo och Grankulla städerna och Trafikledsverket gäller sanering av förorenad mark på fastigheterna 235-5-501-1, 49-871-1-9, 235-402-1-289, 49-55-9908-5 (tomter 1 och 2), 49-55-9908-15, 49-55-9901-0 (tomter 1 och 3), 49-55-9906-4, 235-5-9906-400, 235-5-9901-0, 235-871-1-2 (tomter 1-3), 49-871-1-8, 235-5-9903-900, 235-5-9908-100, 235-5-9908-200, 235-5-9908-300, 49-40-355-4, 49-40-356-2, 49-40-356-3, 49-40-358-1, 49-40-9901-0 (tomter 3 och 7), 49-40-9903-47 (tomt 2), 49-40-9906-24, 49-40-9906-36, 49-40-9906-42, 49-40-9908-2, 49-40-9908-5, 49-41-9901-0 (tomt 1), 49-435-1-5, 49-435-2-61, 49-435-13-0 (tomt 1), 49-454-1-97, 49-454-5-1, 49-454-15-0 (tomter1 och 2), 49-871-1-10, 49-895-2-39 (tomt 8) och 49-871-1-11.

Områdena som ska renas finns i Esbo och Grankulla på och runt banområdet. Ärendets diarienummer är UUDELY/18191/2023.

Kungörelsen och beslutet framläggande till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om beslutet ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden
16.2.–25.3.2024 på webbplatsen i NTM-centralen i Nyland www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland.

Länken till kungörelsen

Kungörelse 16.2.–23.3.2024, Esbo stad, Grankulla stad och Trafikledsverket, fastigheterna: 235-5-501-1, 49-871-1-9, 235-402-1-289, 49- 55-9908-5 (tomter 1 och 2), 49-55-9908-15, 49-55-9901-0 (tomter 1 och 3), 49- 55-9906-4, 235-5-9906-400, 235-5-9901-0, 235-871-1-2 (tomter 1-3), 49-871-1- 8, 235-5-9903-900, 235-5-9908-100, 235-5-9908-200, 235-5-9908-300, 49-40- 355-4, 49-40-356-2, 49-40-356-3, 49-40-358-1, 49-40-9901-0 (tomter 3 och 7), 49-40-9903-47 (tomt 2), 49-40-9906-24, 49-40-9906-36, 49-40-9906-42, 49-40- 9908-2, 49-40-9908-5, 49-41-9901-0 (tomt 1), 49-435-1-5, 49-435-2-61, 49-435- 13-0 (tomt 1), 49-454-1-97, 49-454-5-1, 49-454-15-0 (tomter1 och 2), 49-871-1- 10, 49-895-2-39 (tomt 8) och 49-871-1-11. Områdena som ska renas finns i Esbo och Grankulla på och runt banområdet

Länken till beslutet

Beslut (på finska), Esbo stad, Grankulla stad och Trafikledsverket