Tillbaka till aktuellt
2.1.2024 | Småbarnspedagogik och utbildning

I Grankulla erbjuds kommunal småbarnspedagogik på daghem. Plats inom småbarnspedagogiken kan sökas året runt, men ansökan till kommunal småbarnspedagogik ska lämnas senast fyra månader innan det önskade startdatumet. Om tidpunkten för behovet av plats i småbarnspedagogik inte kan förutses och behovet beror på att vårdnadshavaren får arbete, börjar studera eller deltar i utbildning, ska plats i småbarnspedagogik sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet behöver platsen.

För den verksamhetsperiod som börjar 1.8.2024 ska ansökan om plats inom småbarnspedagogik ifyllas senast 31.1.2024 i första hand elektroniskt på adressen www.kauniainen.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/enheter-for-smabarnspedagogik/kommunal-smabarnspedagogik/ansokan. Den sökande får ett skriftligt beslut om platsen inom småbarnspedagogik.

Förskoleundervisningen under verksamhetsåret 2024–2025 är obligatorisk för de barn som är födda 2018. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnets vårdnadshavare se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten uppkommer.

I Grankulla ordnas svenskspråkig förskoleundervisning under verksamhetsperioden 2024–2025 i förskolan vid Granhult. Om ett barn deltar i förskoleundervisning i ett privat daghem i en annan kommun, kan kommunen där daghemmet är beläget ersätta daghemmet för ordnandet av förskoleundervisning under förutsättningen att kommunen har beviljat enheten rätt att förmedla avgiftsfri förskoleundervisning.

Förskoleundervisningen börjar 8.8.2024 och slutar 30.5.2025. Förskoleundervisning ges 4 timmar/dag. Höstlovet är 14–18.10.2024, jullovet 21.12.2024–6.1.2025 och sportlovet vecka 8: 17–21.2.2025. Ansökan till avgiftsfri förskoleundervisning bör ifyllas senast 31.1.2024 i första hand elektroniskt på adressen www.kauniainen.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/enheter-for-smabarnspedagogik/kommunal-smabarnspedagogik/ansokan. Den sökande får ett skriftligt beslut om förskoleplatsen.

Ansökan bör ifyllas även för de barn som redan har plats inom småbarnspedagogik. Ifall barnet tidigare har beviljats kommunal plats inom småbarnspedagogik, förblir rätten till småbarnspedagogik samt placeringen i daghemmet i kraft utan avbrott. Den småbarnspedagogik som hör samman med förskoleundervisningen erbjuds i samma enhet där barnet deltar i förskoleundervisning. För barn som förutom förskoleundervisningen har en plats inom småbarnpedagogik debiteras klientavgift för den tid som dagligen överskrider förskoleundervisningen samt under förskoleundervisningens lovtider (jullovet, sportlovet och sommarlovet före och efter förskoleåret). Ifall barnet inte har plats inom småbarnspedagogik utöver förskoleverksamheten, eller om platsen sägs upp, kan familjen ansöka om småbarnspedagogik t.ex. för förskolans lovtider.

Kommunala enheter inom småbarnspedagogik:

Kasabergets daghem, 1–5-åringar, Stenbergsvägen 28, tfn 040 673 4098
Förskolan vid Granhult, barn i förskoleåldern, Elevhemsvägen 23, tfn 050 377 1347

Det pågår en förnyelse av småbarnspedagogikens servicenätverk, så det kan uppstå förändringar i enheterna.

Privata enheter inom småbarnspedagogik: Plats anhålls om direkt via enheten:

Daghemmet Grytet, 2–5-åringar, Södra Heikelvägen 5, tfn 050 356 5443. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.
Daghemmet Lyan, 1–5-åringar, Gräsavägen 3–5, tfn 050 300 3531. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.
Pilke ICEC Kauniainen (småbarnspedagogik på engelska), 1–5-åringar, Kasabergsvägen 6, tfn 040 5161 796. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.
Ekebo gruppfamiljedaghem, 1–5-åringar, Stationsvägen 20, tfn 050 3628 137.

Närmare upplysningar om småbarnspedagogik, förskoleundervisning och stödformer för övriga former av småbarnspedagogik ger servicehandledaren inom småbarnspedagogiken, tfn 050 3636 343. Ett infotillfälle om småbarnspedagogiken ordnas i Öppna familjeverksamheten, Thurmansallén 1, onsdagen den 17.1.2024 kl 10.

Grankulla 2.1.2024
Bildningssektorn