Tillbaka till aktuellt
8.4.2024 | Kommunteknik

Staden bygger enligt tidigare beslut farthinder invid skyddsvägen på Stationsvägen 47. Arbetet påbörjas under vecka 15 och huvudentreprenören är Asfalttikallio Oy.