Tillbaka till aktuellt
18.1.2024 | Kommunteknik

Anvisningar för beställning av gravskötsel bifogat i slutet av nyheten. Beställningar ska vara inlämnade senast den 5 maj 2024, därefter tas beställningar inte längre emot för kommande sommar. Utifrån beställningarna skickar vi ett gravvårdserbjudande till prenumeranterna som träder i kraft när betalningen registrerats hos oss.

Om du tidigare haft gravtjänstkontrakt för graven skickar vi automatiskt ett nytt erbjudande efter att det gamla upphört.

Anvisningar (finska)