Valikko

Markdispositionsplan (Masu 2)


I markdispositionsplanen anges målen för utvecklingen av markanvändningen och en översiktlig plan över områden som anvisats för olika funktioner. Planen ger uttryck för stadsfullmäktiges vilja beträffande utvecklingen av markanvändningen i Grankulla och den styr stadens förvaltning i markanvändningsfrågor. Ett centralt redskap i genomförandet av de i markdispositionsplanen godkända principerna är detaljplanläggningen, för vilken planen ger utgångspunkter och sätter upp mål.

Stadsfullmäktige godkände markdispositionsplanen (Masu 2) 13.12 .2004 § 70.