Syftet med planläggning är att upprätthålla och skapa förutsättningar för en bra och välfungerande boendemiljö.

Markanvändningen och byggandet i Grankulla har traditionellt styrts genom detaljplanläggning. Av Grankullas areal har redan cirka 95 procent en detaljplan och därför fokuserar detaljplanläggningen främst på detaljplaneändringar.

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik Markandvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik Markandvändning