Syftet med planläggning är att upprätthålla och skapa förutsättningar för en bra och välfungerande boendemiljö.

Markanvändningen och byggandet i Grankulla har traditionellt styrts genom detaljplanläggning. Av Grankullas areal har redan cirka 95 procent en detaljplan och därför fokuserar detaljplanläggningen främst på detaljplaneändringar.

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Aicha Löf

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning