I markdispositionsplanen (Masu 2) anges målen för utvecklingen av markanvändningen inom hela staden och en översiktlig plan över områden som anvisats för olika funktioner. Planen ger uttryck för stadsfullmäktiges vilja beträffande utvecklingen av markanvändningen i Grankulla och den styr stadens förvaltning i markanvändningsfrågor. Ett centralt redskap i genomförandet av de i markdispositionsplanen godkända principerna är detaljplanläggningen, för vilken planen ger utgångspunkter och sätter upp mål.

Fullmäktige godkände markdispositionsplanen 13.12.2004 § 70.