Maankäytön yleissuunnitelma (Masu 2) sisältää koko kaupungin alueen maankäytön kehittämistä koskevat tavoitteet sekä yleispiirteisen suunnitelman eri toimintoihin varatuista alueista. Suunnitelma ilmaisee kaupunginvaltuuston tahdon Kauniaisten maankäytön kehittämisestä sekä ohjaa kaupungin hallintoa maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Suunnitelma antaa lähtökohtia ja asettaa tavoitteita asemakaavoitukselle, joka on keskeinen väline yleissuunnitelmassa hyväksyttyjen periaatteiden toteuttamisessa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön yleissuunnitelman 13.12.2004 § 70.