Miljöskyddsföreskrifter


Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter är bestämmelser för att förebygga och minska förorening i staden. De skall följas av alla i staden - invånare, företagare och andra vars verksamhet kan medföra förorening av miljön.

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 21.9.2015 § 56  Grankulla stads uppdaterade miljöskyddsföreskrifter.

De uppdaterade miljöskyddsföreskrifterna som trädde i kraft 1.12.2015 hittar du här:

Miljöskyddsföreskrifterna 1.12.2015 (pdf) (371.2 KB)