Kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset sisältävät määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Kauniaisten kaupungissa. Määräykset sitovat kaikkia kaupungin alueella toimivia – asukkaita, yrityksiä ja muita, joiden toiminnasta voi aiheutua ympäristön pilaantumista. Määräykset käsittelevät mm. pölyn, savun ja hajun torjuntaa, melun ja tärinän torjuntaa, käytöstä poistetun kemikaalisäiliön käsittelystä.

Ympäristönsuojelumääräykset eivät kuitenkaan koske luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa.