Tillstånd för gräv-, placerings- och tillfälliga trafikanordningar

tillständförgrävarbeten

Tillstånd för grävarbeten i Grankulla söks via: www.lupapiste.fi –tjänsten.

Behandlingstiden för grävtillstånden är 5 arbetsdagar.

Taxan för grävtillstånden har ändrats från och med årsskiftet och baserar sig på €/m2/dag. Närmare information om den nya taxan: Grankulla_Tariffändring_2016 (pdf) (169.8 KB)

Direktiv gällande grävarbeten och tillfälliga trafikanordningar:

Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla 2017 (pdf) (869.9 KB)

Placeringstillstånd:

Sijoituslupahakemus (pdf) (9.6 KB)

Grävtillstånd
Lupapiste.fi

Om problem uppstår vid lovansökan, ta kontakt med Lupapistes support
https://www.lupapiste.fi/tukipyynto

elpost: kirjaamo@kauniainen.fi
Tel. 09 5056391, 050 5480391 eller 050 3086730
Elevhemsvägen 3, 02700 Grankulla
Öppet mån-torsd klo 7 - 15.30, fre klo 8.15 – 13.45

Direktiv för ansökan om grävtillstånd: Grankulla_LUPAPISTE direktiv (pdf) (1.1 MB)