Tillstånd för grävarbeten i Grankulla söks via: www.lupapiste.fi –tjänsten. Behandlingstiden för grävtillstånden är cirka 5 arbetsdagar.

Om det uppstår problem vid lovansökan, ta kontakt med Lupapistes support www.lupapiste.fi/tukipyynto

Kontakta oss

Veli Keski-Kohtamäki

Underhållsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik