Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande.

Byggnadstillsynen har dessutom till uppgift att med råd och vägledning forma stadsbilden så att den motsvarar förhållandena i Grankulla. I denna uppgift är stadsbildskommitténs arbete av största betydelse.
Byggnadsutskottet >

Beställning av syn:
raimo.hakonen@grankulla.fi
Innan man beställer syn bör ansvariga arbetsledaren försäkra sig om att alla förutsättningar för synen föreligger. Den som inleder byggprojektet eller en representant för denne samt ansvariga arbetsledaren ska vara närvarande vid synen.

Klicka på länken för att läsa om förutsättningarna för slutsyn då det gäller småhus:

Pientalon käyttöönotto- ja loppukatselmus ohjeita (pdf) (398.5 KB)

Specialplanerare och specialplaner

Om planerarens kompetens inte har godkänts/behandlats i bygglovsbeslutet, ska planeraren ta kontakt med byggnadstillsynen antingen per e-post eller telefon (sirkka.lamberg@grankulla.fi, 050 308 3211), eller genom att lämna ett meddelande på tjänsten Lupapiste.

Specialplanerna kan lämnas in direkt på Lupapiste, om planerarens kompetens har godkänts/behandlats i samband med bygglovsbeslutet.