Valikko

Byggnadstillsynen


Byggnadstillsynen övervakar att byggnadslagen och - förordningen samt byggnadsordningen och stadsplanebestämmelserna efterföljs.

Byggnadstillsynen har dessutom till uppgift att med råd och vägledning forma stadsbilden så att den motsvarar förhållandena i Grankulla. I denna uppgift är stadsbildskomitténs arbete av största betydelse.

Byggnadsutskottet >


Beställning av syn för byggnadsarbete:

raimo.hakonen@kauniainen.fi

Stadshuset är stängt 2.-31.7.2018

Byggnadstillsynen betjänar i juli:

2.-6.7. och 16.-31.7. Sirkka Lamberg tfn 050 308 3211 eller sirkka.lamberg@grankulla.fi

3.–20.7. och 30.-31.7. Raimo Hakonen tfn 050 340 9957 tai raimo.hakonen@grankulla.fi

2.–20.7. Anne Vanhanen tfn 050 411 1707 eller anne.vanhanen@grankulla.fi

Besiktningar görs under tiden 3.–20.7. och 30.-31.7.