Byggnadstillsynen


Byggnadstillsynen övervakar att byggnadslagen och - förordningen samt byggnadsordningen och stadsplanebestämmelserna efterföljs.

Byggnadstillsynen har dessutom till uppgift att med råd och vägledning forma stadsbilden så att den motsvarar förhållandena i Grankulla. I denna uppgift är stadsbildskomitténs arbete av största betydelse.

Byggnadsutskottet >


Beställning av syn för byggnadsarbete:

raimo.hakonen@kauniainen.fi