Stadsfullmäktige godkände 14.2.2022 § 2 en ändring av detaljplanen som omfattar tomt 16 i kvarter 101 i 8:e stadsdelen (Badets väg 7-9).

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Grankulla 14.4.2022
Stadsstyrelsen

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning