Kaupunginvaltuusto on 14.2.2022 § 2 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka käsittää 8. kaupunginosan korttelin 101 tontin 16 (Kylpyläntie 7-9).

Päätöksestä ei ole valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kauniainen 14.4.2022
Kaupunginhallitus

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö