Här finns information om detaljplaner och detaljplaneändringar för Grankulla som har godkänts och trätt i kraft under de senaste åren.

Godkända detaljplaner

Detaljplaner som trätt i kraft

Ak 235, Lindstedtsvägen 19

Ak 215, Båtlänningsvägen 1

Ak 220, Helsingforsvägen 10

Ak 242, Ekostigen 10

Ak 241, Badets väg 7-9

Ak 230, Stationsvägen 10-14

Ak 240, Akademivägen 20

Ak 237, Badets väg 5

Ak 218, Norra Mossavägen 1-3, Norra Heikelvägen 10-12

Ak 233, Docentvägen 17

Ak 232, Badets väg 13