Samhällstekniska utskottet godkände 14.5.2019 § 51 en ändring av detaljplanen som omfattar tomt 3 i kvarter 1082 i 8:e stadsdelen (Badets väg 13).

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Grankulla 15.8.2019
Stadsstyrelsen