Yhdyskuntavaliokunta on 14.5.2019 § 51 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka käsittää 8. kaupunginosan korttelin 1082 tontin 3 (Kylpyläntie 13).

Päätöksestä ei ole valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kauniainen 15.8.2019

Kaupunginhallitus