Stadsfullmäktige godkände 16.12.2019 § 64 en ändring av detaljplanen samt tomtindelning och ändring av tomtindelningen som omfattar en del av kvarter 92 samt rekreations- och gatuområden i 7:e stadsdelen (Norra Mossavägen 1–3 och Norra Heikelvägen 10–12).

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Grankulla 20.2.2020
Stadsstyrelsen