Kaupunginvaltuusto on 16.12.2019 § 64 hyväksynyt asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen, jotka käsittävät 7. kaupunginosan osan korttelia 92 sekä virkistys- ja katualueet (Pohjoinen Suotie 1–3 ja Pohjoinen Heikelintie 10–12).

Päätöksestä ei ole valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kauniainen 20.2.2020
Kaupunginhallitus