Stadsfullmäktige godkände 14.10.2019 § 52 en ändring av detaljplanen samt ändring av tomtindelningen som omfattar tomt 7 i kvarter 382 i 3:e stadsdelen (Docentvägen 17).

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Grankulla 12.12.2019
Stadsstyrelsen