Kaupunginvaltuusto on 14.10.2019 § 52 hyväksynyt asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon muutoksen, joka käsittää 3. kaupunginosan korttelin 382 tontin 7 (Dosentintie 17).

Päätöksestä ei ole valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kauniainen 12.12.2019

Kaupunginhallitus