Samhällstekniska utskottet godkände 20.4.2021 § 49 en ändring av detaljplanen som omfattar tomt 4 i kvarter 101 i 8:e stadsdelen (Badets väg 5).

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Grankulla 18.8.2021
Stadsstyrelsen