Yhdyskuntavaliokunta on 20.4.2021 § 49 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka käsittää 8. kaupunginosan korttelin 101 tontin 4 (Kylpyläntie 5).

Asemakaava-aineisto on esillä kaupungin internetsivuilla www.kauniainen.fi/ak237.

Alueella on voimassa rakennuskielto MRL 53 §:n 3 momentin mukaan.

Kauniainen 27.4.2021

Yhdyskuntavaliokunta