Yhdyskuntavaliokunta on 20.4.2021 § 49 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka käsittää 8. kaupunginosan korttelin 101 tontin 4 (Kylpyläntie 5).

Päätöksestä ei ole valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kauniainen 18.8.2021
Kaupunginhallitus