1. Kännedomen om tjänster för barn, ungdomar och familjer ska ökas med hjälp av sociala medier och mera information samt tillgängligheten förbättras genom flera digitala tjänster.
  2. ”Positiv diskrimineringsmodell för delaktighet” och årsklocka för delaktigheten: Delaktigheten för de barn och ungdomar som blivit i delaktighetens skugga stärks genom att man skapar och inför en ”positiv diskrimineringsmodell för delaktighet”. Dessutom utreds möjligheterna att anlita erfarenhetsexperter och använda sig av evenemanget Grani-boost för att höra de unga.
  3. Verksamheten med kamratstöd för föräldrar stärks i samarbete med organisationerna.
  4. Starkare ingripande i mobbning och sexuella trakasserier genom 14 åtgärder -program.
  5. Granimodellen: Syftet är att göra det möjligt för alla barn och ungdomar att delta i en trevlig och avgiftsfri hobby i samband med skoldagen.
  6. Den individuella och generellt inriktade elevvården utvecklas i samarbete på bred bas: Barnens och föräldrarnas delaktighet stärks i den generellt inriktade elevvården.
  7. Utbildningar med fem teman för att stärka nätverkandet för barn, unga, föräldrar och yrkesmänniskor: lycka, missbruk, mobbning i skolan och sexuella trakasserier, utmaningar som gäller mental hälsa, frånvaro/trötthet och utmattning i skolan. Grankulla gör upp ett utbildningsprogram som genomförs under planperioden. Högst två evenemang för nätverkande per år. Under 2022-2023 har valgts två teman: mobbning i skolan och sexuella trakasserier (trygghet) och utmaningar som gäller mental hälsa.