Välfärdsarbetet bland barn, ungdomar och familjer i Grankulla styrs, leds och utvecklas med hjälp av en välfärdsplan för barn och ungdomar.

Stadsfullmäktige har godkännt planen, och verkställandet följs upp och bedöms. Välfärdsplanen för barn och ungdomar medräknas i de årliga ekonomi- och verksamhetsplanerna.

Planen är lagstadgad och de viktigaste målen och prioriterade områdena införlivas i stadens strategi, som även styr de mål och åtgärder som lyfts fram i planen.  De viktigaste målen i välfärdsplanen för barn och ungdomar 2022-2023 finns här.