1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tuntemista lisätään hyödyntäen sosiaalista mediaa ja viestintää vahvistamalla sekä saatavuutta parannetaan digipalveluja lisäämällä.
  2. ”Osallisuuden positiivinen diskriminaatiomalli” ja osallisuuden vuosikello: Osallisuuden katveeseen jääneiden lasten ja nuorten osallisuutta vahvistetaan luomalla ”osallisuuden positiivinen diskriminaatiomalli” joka otetaan käyttöön. Positiivinen  diskriminaatio tarkoittaa jonkin ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia toimia, jotka ovat tarpeellisia ryhmän tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi, vaikka ryhmä tällöin asetetaan etuoikeutettuun asemaan muihin nähden. Lisäksi selvitetään kokemusasiantuntijuuden mahdollisuuksia sekä Grani-boost tapahtuman hyödyntämistä nuorten kuulemisessa.
  3. Vanhempien vertaistukitoimintaa vahvistetaan yhteistoimijuudessa järjestöjen kanssa.
  4. Kiusaamiseen ja seksuaaliseen häirintään puuttumisen vahvistaminen 14 toimenpidettä -ohjelman avulla.
  5. Granimalli: Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.
  6. Yksilöllisen ja yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen laaja-alaisessa yhteistyössä: Vahvistetaan edelleen lasten ja vanhempien osallisuutta yhteisöllisessä oppilashuollossa.
  7. Viiden teeman verkostoitumista vahvistavat koulutukset lapsille, nuorille, vanhemmille ja ammattilaisille: onnellisuus, päihteet, koulukiusaaminen ja seksuaalinen häirintä, mielenterveyden haasteet, koulupoissaolot/kouluväsymys- ja uupumus. Laaditaan koulutusohjelma, joka toteutetaan suunnitelmakauden aikana. Korkeintaan kaksi verkostotilaisuutta/vuosi. Vuoden 2022-2023 teemoina ovat koulukiusaaminen ja seksuaalinen häirintä (turvallisuus) sekä mielenterveyden haasteisiin vastaaminen.