Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä Kauniaisissa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman, ja sen toimeenpanoa seurantaan ja arvioidaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma otetaan huomioon vuosittaisissa talous- ja toimintasuunnitelmissa.

Lakisääteisen suunnitelman keskeiset painopisteet ja tavoitteet sisällytetään kaupungin strategiaan, joka ohjaa myös suunnitelmassa nostettavia tavoitteita ja toimenpiteitä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman keskeiset tavoitteet vuosille 2022-2023 löytyvät täältä.