INSKRIVNING AV ELEVER

Inskrivning av de elever som på hösten 2019 börjar sin skolgång i åk 1 sker tisdagen den 29 januari kl. 8-10 och kl. 17-19 i Granhultsskolan, Elevhemsvägen 23.

Fullgörande av läroplikten inleds i början av höstterminen det år då barnet fyller sju år. Alla barn födda 2012 ska anmälas, även om de söker till en skola i en annan kommun eller till en skola med intensifierad undervisning. Ansökan om skolgång i en annan kommun eller i en skola med intensifierad undervisning riktas till undervisningschefen.

Närmare upplysningar ger rektor Catharina Sunesdotter vid Granhultsskolan, 
tfn 050 414 8305
catharina.sunesdotter@edu.grankulla.fi


Grundutbildning och gymnasier

GRUNDUTBILDNING
klasserna 1-6

Mäntymäen koulu
(finskspråkig)
Tallbackavägen 2, 02700 Grankulla
tfn 09 505 6283
fax 09 5056 560


Granhultsskolan
Elevhemsvägen 23, 02700 Grankulla
tfn 050 469 4653
 

klasserna 7-9

Kasavuoren koulu
(finskspråkig)
Kasabergsvägen 1, 02700 Grankulla
tfn  09 5056 414, 5056 415
fax 09 5056 568


Hagelstamska skolan
Västra skolstigen 3, 02700 Grankulla
tfn 050 469 4653

 

GYMNASIER

Gymnasiet Grankulla samskola
Västra skolstigen 3, 02700 Grankulla
tfn 09 5056 316, 09 5056 314
fax 09 5056 574


Kauniaisten lukio
(finskspråkig)
Kasabergsvägen 1, 02700 Grankulla
tfn 09 5056 412, 5056 415
fax 09 5056 568