Klocka, papper och pennor.

Finskspråkiga skolornas läs- och lovtider

Läsår 2021–2022

Hösttermin 2021

SkolornaFörskolorna
måndag 16.08.2021 – onsdag 22.12.2021måndag 16.08.2021 – fredag 17.12.2021
Höstlov: 21–22.10.2021 (2 dagar, vecka 42)
Jullov: 23.12.2021–7.1.2022
Höstlov: 20–22.10.2021 (3 dagar, vecka 42)
Jullov: 18.12.2021–7.1.2022

Vårtermin 2022

SkolornaFörskolorna
måndag 10.01.2022 – lördag 04.06.2022måndag 10.01.2022 – fredag 03.06.2022
Sportlov: 21–25.02.2022 (vecka 8)
Påsklov: 15-18.4.2022
Sportlov: 21–25.02.2022 (vecka 8)
Påsklov: 15-18.4.2022

Sista arbetsdagen för abiturienterna är den 18.2.2022. Abiturienterna har sammanlagt 120 skoldagar.

Läsår 2022–2023

Under läsåret 2022-2023 är läs- och lovtiderna lika i de finskspråkiga och svenskspråkiga skolorna.

Hösttermin 2022

11.8. – 22.12.2022
Höstlov: 17.10.- 21.10.2022 (vecka 42)
Jullov:  23.12.2022 – 8.1.2023 (trettondag fr 6.1.)
+ Självständighetsdagen ti 6.12.2022

Vårtermin 2022

9.1. – 2.6.2023 (förskolorna)
9.1. – 3.6.2023 (grundskolor och gymnasier)
Sportlov: 20.2. – 24.2.2023 (vecka 8)
Påsklov 7.4. – 10.4.2023
Trettondagen (fr 6.1.2023) och första maj (må 1.5.2023)

Höstterminen har 90 skoldagar och vårterminen 97 skoldagar. Läsåret har totalt 187 skoldagar.

Finskspråkiga skolornas läs- och lovtider