Du hittar skolornas matlistor i programmet Jamix. Där ser du förutom matlistan också matportionens ingredienser, näringsvärden och GDA-information. Tjänsten fungerar på dator, surfplatta eller smartphone.

Skolornas matlistor

Du kan ladda ner appen Jamix menu på Android– och Apple-telefoner.

På datorn hittar du matlistan på sidan nedan:

Specialdieter

Grankulla stad tillämpar en enhetlig praxis för hur man meddelar om specialdieter. Nedan anmälningsformuläret och mer information:

Kontaktuppgifter

Jaana Kokki

Chef för Kost- och rengöringsservice
Organisation
Kost- och rengöringsservice

Oiva-rapporter över stadens enheter

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelsverket. I Oiva bedöms livsmedelssäkerheten i företaget, såsom livsmedelshygienen och produktsäkerheten, med hjälp av smilisar. För att få den bästa smilisen förutsätts att lagen följts.

Stadens enheter är daghemmens och skolornas kök. Resultaten offentliggörs allt efter som livsmedelsinspektörerna utför inspektioner.