Väg med barn och bil, höstkväll

Elever i den grundläggande utbildningen har rätt till avgiftsfri skolskjuts (till stöd för skolresor), om skolvägen

  • är minst tre (3) kilometer lång för elever i årskurs 1–6
  • minst fem (5) kilometer lång för elever i årskurs 7–9.

Resans längd mäts längs den kortaste säkra väg som är framkomlig till fots. Skolskjutsar ska sökas årligen.

En elev har rätt till avgiftsfri skolskjuts också när resan med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är svår, ansträngande eller farlig, även om den är kortare än tre eller fem kilometer.

Elever som valts i den sekundära antagningen ersätts inte för skolresor.

Ansök om skolskjuts

Skicka skolskjutsansökningen till Grankulla stads registratur, till e-post adressen: kirjaamo@kauniainen.fi. Mer information om skjutserna kan du få genom att ta kontakt. Du hittar kontaktuppgifterna längs ner på sidan.

Taxitransport

Taxitransport kan beviljas med stöd av ett utlåtande, där man bedömer hur väl eleven kunde klara av skolvägen till fots eller med hjälp av kollektivtrafiken. Utlåtande av en läkare eller den specialiserade sjukvården bifogas ansökan. Staden prövar varje skolresa separat.

Då olyckan är framme

En elev som har drabbats av en olycka kan tillfälligt få ett resekort eller taxitransport. Vårdnadshavaren ansöker om tillfällig transport på en blankett som ska kompletteras med ett läkarutlåtande. Utlåtandet ska ta ställning till följande:

  • Varför behöver eleven transport för skolresan?
  • Hur länge varar behovet av transport?
Reklamering av skolskjuts

Du kan göra en reklamering av skolskjuts via den elektroniska blanketten nedan.

Kontakta oss

Anna Viitanen

Förvaltningsassistent
Organisation
Bildning