Lapsi pyöräilee

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen (koulumatkaetuuteen), mikäli koulumatkan pituus on

  • alakoululaisella vähintään kolme (3) kilometriä
  • yläkoululaisella vähintään viisi (5) kilometriä.

Matka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista, turvallista reittiä pitkin. Koulukuljetus tulee hakea vuosittain.

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös siinä tapauksessa, jos matka on vaikea, rasittava tai vaarallinen oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioiden, vaikka matka olisi alle kolme tai viisi kilometriä.

Toissijaisessa oppilaaksiotossa valitun oppilaan koulumatkoja ei korvata.

Taksikuljetus voidaan myöntää perustuen lausuntoon, jossa arvioidaan, kuinka oppilas selviytyisi koulumatkasta kävellen tai julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Liitteeksi pyydetään lääkärin tai erityissairaanhoidon lausunto. Kaupunki arvioi jokaisen koulumatkan erikseen.

Voit hakea koulukuljetusta seuraavan lomakkeen kautta:

Tapaturman sattuessa

Oppilas voi saada tilapäisesti matkakortin tai taksikuljetuksen, jos hänelle on sattunut tapaturma. Huoltaja hakee tilapäistä kuljetusta lomakkeella, jonka liitteenä on oltava lääkärinlausunto. Lausunnossa on otettava kantaa seuraaviin asioihin:

  • Miksi koulumatkalle tarvitaan kuljetus
  • Kuinka kauan kuljetukselle on tarvetta

Koulukyydin reklamaatio

Voit tehdä reklamaation koulukyydistä (väärät noutoajat, myöhästyminen jne.) alla olevan lomakkeen kautta:

Ota yhteyttä

Anna Viitanen

Hallintoassistenti
Organisaatio
Sivistystoimi