Aktuellt

E-faktura

Grankulla stad uppdaterar som bäst sina faktureringssystem, för att kunderna hädanefter ska kunna välja e-faktura i stället för den traditionella pappersfakturan och därigenom ta emot räkningarna från staden direkt på sin egen nätbank. I den första fasen erbjuds e-fakturaegenskapen inom staden fakturering av hyror och dagvård samt hemvård inom äldreomsorgen.

Under våren kommer möjligheten till e-fakturering att även utvidgas till vissa andra faktureringar.

Ta e-fakturan i bruk enligt anvisningarna på din nätbank.  Du får mer information via nätbanken eller bankens kundservice.


Följ med hur budgetförslaget för 2019 framskrider här:

 Budgetförslag 2019