Aktuellt

Budget 2019 (pdf) (5.6 MB)

Staden har lagt ut inkasseringen

Grankulla stad har lagt ut uppföljningen av betalningar och inkasseringen av fordringar på en inkasseringsbyrå. Indrivningen av fakturor sköts av inkasseringsbyrån Taitoa Kuntaperintä Oy från och med år 2019. 

Målet är en mer effektiv indrivning på lika villkor för klienterna. De flesta kommuner i Finland har lagt ut inkasseringen av fordringarna.

Läs stadsstyrelsen beslut här> 

E-faktura

Grankulla stad uppdaterar som bäst sina faktureringssystem, för att kunderna hädanefter ska kunna välja e-faktura i stället för den traditionella pappersfakturan och därigenom ta emot räkningarna från staden direkt på sin egen nätbank. I den första fasen erbjuds e-fakturaegenskapen inom staden fakturering av hyror och dagvård samt hemvård inom äldreomsorgen.

Under våren kommer möjligheten till e-fakturering att även utvidgas till vissa andra faktureringar.

Ta e-fakturan i bruk enligt anvisningarna på din nätbank.  Du får mer information via nätbanken eller bankens kundservice.