Tillbaka till aktuellt
20.3.2024 | Västra Nylands välfärdsområde

I välfärdsområdesdirektörens förslag förvaras det omfattande nätverket av tjänster och närservice säkerställs. Välfärdsområdets viktigaste mål är att förbättra tjänster på basnivå. I och med det växande servicebehovet krävs att det finns närservice utanför kommuncentra även i framtiden.

Enligt förslaget kommer Grankulla hälsocentral/hälsovårdsstationen att bevaras som en omfattande servicestation för primärvård och kommer inte att omvandlas till en närhälsostation.

Villa Bredas verksamhet föreslås också som väntat att fortsätta.

.Tandvårdstjänsterna i Grankulla förblir sannolikt oförändrade. Vissa specialtjänster har redan tidigare centraliserats till andra platser, och det kommer inte att förändras.

– Ur Grankullaperspektiv verkar förslaget vara rätt bra och skulle om det förverkligas enligt planen betyda att tjänsterna i huvudsak hålls på orten, konstaterar stadsdirektör Christoffer Masar.

Familjecentraltjänsterna håller på att centraliseras till sju omfattande serviceställen för familjecentraler, där Grankulla inte är inkluderad. Grankulla kommer att ha ett regionalt kontor för familjecentralen. Till det regionala kontoret hör grundläggande rådgivningstjänster, men de omfattande tjänsterna finns vid de egentliga familjecentralerna.

Inom välfärdsområdet hålls flera invånarkvällar där förslaget presenteras. I Grankulla planeras en invånarkväll 11.4.

Förslaget sänds på omfattande kommentar och remissrunda

Förslaget sänds inom kort till områdets kommuner och viktiga intressegrupper för utlåtande. Vem som helst kan dock kommentera förslaget i tjänsten Dinåsikt.fi. Avsikten är att välfärdsområdesfullmäktige ska fatta beslut om riktlinjerna för utvecklingen av nätverket av tjänster den 11 juni 2024

Läs hela pressmeddelandet på välfärdsområdets sidor.