Tillbaka till aktuellt
20.2.2024 | Västra Nylands välfärdsområde

Som ett resultat av Seniorinfo-rådgivningens standardiseringsprojekt inom Västra Nylands välfärdsområde har en tryckt serviceguide för äldre skapats. De äldre inom välfärdsområdet har sedan välfärdsområdets början önskat en tryckt guide.

Guiden är utformad för att tjäna de äldre invånarna i välfärdsområdet som inte har möjlighet att smidigt hitta information via välfärdsområdets luvn.fi-webbplats. I guiden finns information om välfärdsområdets tjänster. Den innehåller också kort information om andra tjänster som rör äldre, till exempel stöd från FPA.

Guiden har publicerats på finska och svenska och har delats ut till kommunernas olika servicepunkter, tjänstepunkter, hälsocentraler och bibliotek. I Grankulla hittar du guiden på biblioteket, stadshuset och hälsostationen.

Om du inte hittar de önskade uppgifterna inte guiden eller på välfärdsområdets webbplatser kan du kontakta Seniorinfo. Seniorinfos rådgivning betjänar de äldre och deras närstående i hela välfärdsområdet: tfn. 029 151 2270 (öppet vardagar kl. 9–15) &
seniorinfo@luvn.fi.