Tillbaka till aktuellt
27.11.2023 | Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområde utreder hur invånarna tycker att social- och hälsovårdsservicen fungerar på svenska. Enkäten är riktad till invånare som har använt sig av välfärdsområdets tjänster under år 2023 och som önskar eller har försökt få service på svenska.

I enkäten fokuserar vi på större servicehelheter. Svaren används för att få en helhetsbild över hur servicen på svenska fungerar i vårt välfärdsområde samt för att kunna utveckla den svenska servicen där behov föreligger. 

Enkäten är öppen till den 8.1.2024. Svaren behandlas anonymt. Länk till enkäten.(extern länk)

Mer information ges av välfärdsområdets svenska enhet: svenska@luvn.fi