Tillbaka till aktuellt
10.5.2024 | Allmän kungörelse

Stadsfullmäktige sammanträder i stadshuset, adress Grankullavägen 10, Grankulla, måndagen den 20 maj 2024 kl. 19.00.

Det justerade protokollet från sammanträdet tillkännages genom publicering på stadens webbplats måndagen den 27 maj 2024.

Föredragningslista

Grankulla 10.5.2024 Fullmäktiges ordförande