Valikko

Ungdomsfullmäktige i Grankulla

De ungas egen påverkningsgrupp är en stor fördel för de unga kommuninvånarna. Påverkningsgruppens uppgift är att följa det kommunala beslutsfattandet och iaktta att de unga hörs på riktigt i ärenden som gäller dem. Påverkningsgruppen kan också ordna olika evenemang efter smak och tycke. Gruppens verksamhet är i hög grad beroende på gruppens medlemmars egna önskemål, dvs. gruppen har full möjlighet att inverka på verksamhetens innehåll.Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige

Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige (pdf) (193.4 KB)