Ungdomsfullmäktige i Grankulla

De ungas egen påverkningsgrupp är en stor fördel för de unga kommuninvånarna. Påverkningsgruppens uppgift är att följa det kommunala beslutsfattandet och iaktta att de unga hörs på riktigt i ärenden som gäller dem. Påverkningsgruppen kan också ordna olika evenemang efter smak och tycke. Gruppens verksamhet är i hög grad beroende på gruppens medlemmars egna önskemål, dvs. gruppen har full möjlighet att inverka på verksamhetens innehåll.

Ungdomsfullmäktige kan utse företrädare till fullmäktige, social- och hälsovårdsutskottet, samhällstekniska utskottet, byggnadsutskottet, utskotten för undervisning och småbarnspedagogik samt kultur- och fritidsutskottet. De valda företrädarna har närvaro- och yttranderätt vid dessa organs sammanträden, förutom när de dokument som behandlas innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Ungdomsfullmäktige 2018-2019

Kauniaisten lukio
Lotta Laakio
Onerva Tuominen, vice ordförande

Kasavuoren koulu
Kalle Paulasaari
Nino Savukoski

Gymnasiet Grankulla samskola
Astrid Holmström
Valter Mårtenson, ordförande

Hagelstamska skolan
Natalie Blom
Oscar Syrén

Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige

Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige (pdf) (193.4 KB)