Organisationer arbetar med förebyggande hälsoarbete och stödjande arbete för välbefinnande tillsammans med vårdinrättningar (t.ex. självhjälpsgrupper) i kommunen.

Ett organisationnätverk har skapats i Kauniainen för att förbättra och utveckla samarbetet mellan staden och organisationerna under år 2023. Deltagande i organisationnätverket är frivilligt och representanter för alla organisationer får delta i organisationnätverket.

Organisationnätverkets mål är bl.a.:

  • att utveckla samarbetet mellan organisationerna
  • att utnyttja synergin t.ex. i utbildningsfrågor
  • att förbättra synligheten i staden
  • att främja medlemsrekrytering
  • att möjligtvis ingå partnerskapsavtal med staden
  • att skapa en organisationstrategi

Om du vill delta i organisationnätverkets verksamhet, kontakta välfärdskoordinator Taru Ikäheimonen (förnamn.efternamn@kauniainen.fi).