Tillbaka till aktuellt
18.4.2023 | Föreningar och samfund

Välkommen att besvara Västra Nylands välfärdsområdes enkät om kriterierna för organisationsunderstöd och understödsslagen för 2024. Denna enkät är ett utmärkt sätt att delta i beredningen av understöden. Vi önskar svar från organisationer och föreningar, kommunernas och välfärdsområdets anställda samt andra samarbetspartner. Enkäten får delas vidare! Det är bra att reservera cirka 20 minuter för att besvara enkäten. Sista svarsdag är söndagen den 30 april 2023. 

Länk till enkäten: link.webropolsurveys.com/S/0AD8E5A371D12CA6

Enkätsvaren sammanställs till ett sammandrag som utnyttjas i beredningen av välfärdsområdets kriterier för organisationsunderstöd. Framtids- och utvecklingsnämnden fastställer kriterierna för organisationsunderstöd för 2024 den 31 augusti 2023. Då nämndens beslut vunnit laga kraft förklaras understöden lediga att sökas i enlighet med nämndens beslut.

Hjälp med att besvara enkäten

  • onsdagen den 19 april 2023 kl. 10–13 eller
  • fredagen den 28 april 2023 kl. 10–13 
  • HyTe ry / Aura Tarjanne aura.tarjanne@hyte.fi tfn 050 501 8558

Mer information

Västra Nylands välfärdsområde
Maria Tiilikkala maria.tiilikkala@luvn.fi tfn 0438273457 
Sannariikka Grönfors sannariikka.gronfors@luvn.fi tfn 0404863164