Tillbaka till aktuellt
2.1.2023 | Föreningar och samfund

I mitten av november ordnade vi det första organisationsforumet i Grankulla. Evenemanget fick ett varmt mottagande och responsen var berömlig. I organisationsforumet deltog 25 personer från olika föreningar och organisationer som har verksamhet i Grankulla. Den största utmaningen med inbjudan till organisationsforumet var att hitta aktuell information om organisationerna.

Stadsdirektör Christoffer Masar öppnade organisationsforumet med ett litet tal och efter det presenterade välfärdskoordinator Taru Ikäheimonen resultaten av organisationsenkäten. Utgående från enkäten vill organisationerna ha ett tätare samarbete med staden och anser att det är viktigt att nätverka med andra organisationer. Organisationerna önskar också att staden ordnar gemensamma utbildningar och erbjuder lokaler till organisationernas förfogande.

Nylands nätverksorganisation HyTe ry representerades av Milla Kajanne och Myra Magnusson. Milla berättade om HyTes roll inom det nya välfärdsområdet. Myra presenterade webbtjänsten Lähellä.fi som har som syfte att samla alla organisationer i Finland på samma plattform. Västra Nylands välfärdsområde har starkt rekommenderat användning av den här webbtjänsten för att lyfta fram organisationer.

Efter anförandena presenterade organisationernas representanter sig själva, vilket gjorde det lättare att lära känna varandra. Resten av tiden var avsedd för gemensam diskussion och möjlighet till nätverkande eller närmare diskussion med stadsdirektören, välfärdskoordinatorn eller HyTe ry:s representanter.

Den 9 januari kl. 13–15 samlas organisationerna i stadshuset för att planera det fortsatta samarbetet utgående från enkäterna och responsen från organisationsforumet. Skicka ett meddelande till välfärdskoordinatorn taru.ikaheimonen@kauniainen.fi om du önskar att delta i det här evenemanget.