Samhällstekniska utskottet godkände 8.3.2022 § 23 en ändring av detaljplanen som omfattar tomt 5 i kvarter 161 i 2:a stadsdelen (Ekostigen 10).

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Grankulla 2.6.2022
Stadsstyrelsen

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning