Samhällstekniska utskottet godkände 8.3.2022 § 23 en ändring av detaljplanen som omfattar tomt 5 i kvarter 161 i 2:a stadsdelen (Ekostigen 10).

Detaljplanematerial finns på stadens webbplats www.grankulla.fi/Ak242sv.

I området gäller byggförbud enligt 53 § 3 mom. i MarkByggL.

Grankulla 15.3.2022
Samhällstekniska utskottet

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning