Yhdyskuntavaliokunta on 8.3.2022 § 23 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka käsittää 2. kaupunginosan korttelin 161 tontin 5 (Kaikupolku 10).

Asemakaava-aineisto on esillä kaupungin internetsivuilla www.kauniainen.fi/ak242.

Alueella on voimassa rakennuskielto MRL 53 §:n 3 momentin mukaan.

Kauniainen 15.3.2022
Yhdyskuntavaliokunta

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö