Yhdyskuntavaliokunta on 8.3.2022 § 23 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka käsittää 2. kaupunginosan korttelin 161 tontin 5 (Kaikupolku 10).

Päätöksestä ei ole valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kauniainen 2.6.2022
Kaupunginhallitus

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö