Stadsfullmäktige godkände 11.10.2021 § 71 en ändring av detaljplanen som omfattar tomt 13 i kvarter 1052 i 7:e stadsdelen (Båtlänningsvägen 1).

Detaljplanematerial finns på stadens webbplats www.grankulla.fi/ak215sv.

I området gäller byggförbud enligt 53 § 3 mom. i MarkByggL.

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning