Stadsfullmäktige godkände 11.10.2021 § 71 en ändring av detaljplanen som omfattar tomt 13 i kvarter 1052 i 7:e stadsdelen (Båtlänningsvägen 1).

Helsingfors förvaltningsdomstol har med sitt beslut 11.10.2022 förkastat de besvär som anförts över beslutet om godkännande av detaljplanen.

Högsta förvaltningsdomstolen har med sitt beslut 5.4.2023 avslagit den ansökan om besvärstillstånd som lämnats in beträffande Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande.

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning