Kaupunginvaltuusto on 11.10.2021 § 71 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka käsittää 7. kaupunginosan korttelin 1052 tontin 13 (Venevalkamantie 1).

Helsingin hallinto-oikeus on 11.10.2022 antamallaan päätöksellä hylännyt asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen.

Korkein hallinto-oikeus on 5.4.2023 antamallaan päätöksellä hylännyt Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen.

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö