Kaupunginvaltuusto on 11.10.2021 § 71 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka käsittää 7. kaupunginosan korttelin 1052 tontin 13 (Venevalkamantie 1).

Asemakaava-aineisto on esillä kaupungin internetsivuilla www.kauniainen.fi/ak215.

Alueella on voimassa rakennuskielto MRL 53 §:n 3 momentin mukaan.

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö