Träskmossen väster om Gallträsk avgränsad av Norra Mossavägen, Södra Mossavägen och Elevhemsvägen var för 7000 år sedan en havsvik av Litorinahavet. Mossen uppstod, då viken skars av och blev en sjö som i sin tur senare växte igen. Dess totala areal är 4,5 hektar. Träskmossen fredades år 1988 med stöd av naturskyddslagen. Genom mossen går en naturstig.